Tarot

Tarot

Tarot är en metod för att få insikt och vägledning genom att använda ett speciellt kortlekssystem.

En tarot läggning innebär att man drar ett antal tarot kort och tolkar deras symbolik för att få svar på frågor eller förståelse för olika livsområden.

Innan läggningen är det vanligt att man formulerar en fråga eller ett område som man vill ha insikt om. Jag blandar och drar sedan ett antal kort från tarot leken och placerar dem i en specifik mönster på bordet. Varje position i mönstret har en specifik betydelse och ger svar på olika aspekter av frågan eller området som man vill ha insikt i.

När korten är lagda tolkar jag deras symbolik och betydelse baserat på den traditionella tolkningen av tarot leken. Tolkningsprocessen kan innefatta att man analyserar symbolerna, färger, siffrorna och elementen på korten för att få en djupare förståelse av deras budskap.

Tarotläggningen kan hjälpa till att ge klarhet i svåra beslut, uppmuntra till personlig tillväxt och erbjuda ett nytt perspektiv på situationen. Det kan också hjälpa till att identifiera mönster eller hinder som kan påverka ens liv och ge möjlighet att hitta lösningar eller strategier för att hantera dem.